Chi tiết bài viết

Video: Quy trình thuộc da và hoàn thiện?
Viết bởi: DUY

Video: Quy trình thuộc da và hoàn thiện?

Nhà thuộc: Optima Leather

The Tanning and Finishing Process of Optima Leathers

 

https://www.youtube.com/watch?v=W05mOo-jorY&t

Các bài viết khác

popup

Số lượng:

Tổng tiền: